Muslimer i møte med sykdom og død

Muslimer i møte med sykdom og død

Når muslim nærmer seg døden Man bør informere de døende familie medlemmer at de bør være ved hans side for å hjelpe tankene hans til å vende seg mot Allah, og forsiktig oppfordre ham til å omvende seg, for å minne ham om hans gode gjerninger, som han har utført, for å minne ham om Allahs nåde og tilgivelse for Allah, med den hensikt å møte Allahs nåde og velvilje. Allah sier i Koranen: ” Ibrahim sa: «Hvem blir motløs over nåden til sin Herre, unntatt de som er på villspor?» ” (Koranen 15:56) Profeten Muhammed (Allahs fred og velsignelse være over ham) sa: “La ikke noen muslimer dø uten å forvente og håpe på det beste fra Allah.” (Muslim) De som er nær en døende muslim, bør gjøre følgende: De skal være snille og tålmodige. De skal aldri la ham være i alene. De bør gi ham håp, og ikke la ham kollapse i smerte eller panikk. De bør være veldig forsiktige (oppmuntrende uten press) fra tid til annen for å uttale trosbekjennelsen: “La ilaha ella Allah” som betyr “Det er ingen gud utenom Allah” på en vennlig og bestemt måte, for dette kan være hans siste ord. Abu-Saeed Al-Khuduri rapporterer at profeten Muhammad (Allahs fred og velsignelser er over ham) har sagt: “Hjelp muslimer som dør til å si ‘La ilaha ella Allah’” (muslim). De skulle komme til å ringe til Allah for å hjelpe ham med å komme lett gjennom situasjonen og for at Allah skal tilgi ham.