Tjenester

RESPEKT – ANSVAR – MEDFØLELSE

Vi tilbyr :
  • Transport ved dødsfall fra sykehus/hjem
  • Melde til offentlige myndigheter
  • Bestiller Gravplass i Norge
  • Stell av avdøde (Ghusal)
  • Kister og utstyr (Kafan)
  • Blomster
  • Annonsering på våre sosiale medier ( facebook, WhatsApp, o.s.v)
  • Ordne Salat-ul- janazah (bønn) for den avdøde i deres ønskede moské
  • Transport av kiste både i innlandet og utlandet
  • Gravsteiner